Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Tasarımı I veya İnşaat Mühendisliği Tasarım Uygulamaları I derslerini seçmiş olan öğrencilerin 28 .09.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Araş.Gör.Barış TANRIVERDİ ve Araş.Gör.  İbrahim TEMEL'den alacakları formları doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihler içinde işlem yapmayan öğrencinin danışman atamaları boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yapılacaktır.  


24 Eylül 2018