Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Yenilenen öğrenci kimlik kartlarını Örgün Öğretim öğrencileri Arş. Gör. Barış TANRIVERDİ'den, İkinci Öğretim öğrencileri Arş. Gör. İbrahim TEMEL'den eski kartlarını vererek imza karşılığında alabilir.


21 Kasım 2018